Strona Główna
www.euroconsulting24.pl
zadzwoń 515 142 397 numer kontaktowy

Zakres świadczonych przez nas usług

bezpłatna analiza możliwości dofinansowania projektu

Bezpłatna analiza możliwości dofinansowania projektu.

Większość rodzajów inwestycji może być dofinansowana z różnych źródeł. W ramach analizy przedstawiamy możliwości dofinansowania oraz doradzamy, jakie środki można pozyskać, oceniamy szanse ich pozyskania, przedstawiamy optymalny dobór dla planowanych działań oraz prezentujemy procedury aplikacyjne. Analizę przeprowadzamy całkowicie bezpłatnie.

>pomoc w uzyskaniu wsparcia finansowego z funduszy unijnych

Pomoc w uzyskaniu wsparcia finansowego z funduszy unijnych.

W ramach procedury pozyskania dotacji rekomendujemy podjęcie działań koniecznych dla uzyskania wsparcia na maksymalnym poziomie. Następnie przygotowujemy dokumentację aplikacyjną wraz z wymaganymi załącznikami (biznesplan, studium wykonalności) oraz składamy do właściwej instytucji. W następnym etapie monitorujemy proces rozpatrywania wniosków przez instytucje odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych funduszy.

doradztwo w zakresie prowadzenia księgowości i rozliczenia księgowego projektów

Doradztwo w zakresie prowadzenia księgowości i rozliczenia księgowego projektów.

Prawidłowe rozliczenie otrzymanego wsparcia jest najistotniejszym elementem każdego projektu. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie pomagamy naszym Klientom w zakresie realizacji inwestycji pod kątem wymogów wynikających z przyznanego wspracia finansowego (np.: procedur finansowo-księgowych i aspektów prawnych).